Poljot Au 17j dziwne indeksy 1fs8

Poljot Au 17j dziwne indeksy 2fs8