Poljot stadion srebrny szlif 1m8 Poljot stadion srebrny szlif 4m8